HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY YOKOWO

 

 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY YOKOWO, CÔNG SUẤT 100M3/ NGÀY ĐÊM


Chủ đầu tư : Công ty TNHH YOKOWO.
Địa điểm: Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Hà Nam. huyện Tuyên Du, tỉnh Hà Nam.
Gói hợp đồng: Thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ.
Thời gian thực hiện:     Tháng 1/2014
Thời gian hoàn thành:  Tháng 4/2014
Chất lượng nước đầu ra:  QCVN - 14/2008 cột B.
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.

Hình ảnh trạm xử lý nước thải.

 

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy YOKOWO

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY YOKOWO

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY YOKOWO
 

hệ thống xử lý nước thải nhà máy YOKOWO

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY YOKOWO

Hộp định lượng bùn và nước thải


hệ thống xử lý nước thải nhà máy YOKOWO

Hệ thống máy thổi khí