HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY NANSHIN SEIKI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY
NANSHIN SEIKI CÔNG SUẤT 10M3/ NGÀY ĐÊM
 

 

Chủ đầu tư : Công ty TNHH NANSHIN SEIKI.
Địa điểm: Khu Công nghiệp Mỹ Phước III, Huyện Mỹ Phức, Tỉnh Bình Dương.
Gói hợp đồng: Thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ.
Thời gian thực hiện:     Tháng 5/2014
Thời gian hoàn thành:  Tháng 7/2014
Chất lượng nước đầu ra:  QCVN - 14/2008 cột B.
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.
 

 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Nanshin seiki   Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Nanshin seiki
 

Hình 1: Nhà máy Nanshin Seiki


Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Nanshin seiki

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Nanshin seiki

Hình 2: Tổng thể hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Nanshin seiki


Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Nanshin seiki


Hình 3: Mẫu nước thải sau xử lý đạt chuẩn A - QCVN 14/2008/ BTNMT