HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY YAMATO


 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
SINH HOẠT 50M3/ NGÀY ĐÊM NHÀ MÁY YAMATO

 

 

Chủ đầu tư : Công ty TNHH YAMATO.
Địa điểm: Khu Công nghiệp Quế Võ, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.
Gói hợp đồng: Thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ.
Thời gian thực hiện:     Tháng 8/2014
Thời gian hoàn thành:  Tháng 11/2014
Chất lượng nước đầu ra:  QCVN - 14/2008 cột B.
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.

 


Hình ảnh minh họahệ thống xử lý nước thải nhà máy Yamato


Hình 1. Nhà máy Yamato


hệ thống xử lý nước thải nhà máy Yamato


Hình 2. Hệ thống bể xử lý nước thải được chôn ngầm


hệ thống xử lý nước thải nhà máy Yamato


Hình 3. Tủ điện điều khiển và máy thổi khí


hệ thống xử lý nước thải nhà máy yamato


Hình 4. Giàn phân phối khí trung tâm


hệ thống xử lý nước thải nhà máy Yamato

Hình 5. Bể MBBR