HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN TÂN LẠC, HÒA BÌNH

 

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN LẠC HÒA BÌNH CÔNG SUẤT 120 M3/ NGÀY ĐÊM

Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Tân Lạc, Hòa Bình
Địa điểm: Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình
Gói hợp đồng: Thi công lắp đặt, cung cấp tủ điện điều khiển.
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2016
Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2016
Chất lượng nước đầu ra: QCVN - 14/2008 cột A
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo chuẩn Johkasou của Nhật Bản.


Hình ảnh minh họa:

 

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa Tân Lạc


Hình 1: Hạ bồn xuống hố móng

 

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Tân Lạc
 

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa Tân Lạc

Hình 2: Toàn cảnh các bể của hệ thống xử lý nước thải đã được lắp đặt


Trạm xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Tân Lạc- Hòa Bình

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa Tân Lạc

Hình 3: Giá thể vi sinh trong ngăn MBBR


trạm xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Tân Lạc- Hòa Bình

Hình 4: Tủ điều khiển và máy thổi khí


 

 Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa Tân Lạc    Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa Tân Lạc
 

 Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa Tân Lạc     Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa Tân Lạc 


Hình 5: Tủ điều khiển và màn hình.

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa tân lạc


Hình 6: Bể chứa nước sau xử lý.