HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY TDS VIỆT NAM

 

  HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY TDS VIỆT NAM CÔNG SUẤT 34M3/ NGÀY ĐÊM
 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TDS Việt Nam
Địa điểm:  Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên. tỉnh Hà Nam

Gói hợp đồng: Thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ.
Thời gian thực hiện:     Tháng 2/2017
Thời gian hoàn thành:  Tháng 5/2017
Chất lượng nước đầu ra:  QCVN - 14/2008 cột B.
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản. 

 

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy TDS
 
Hệ thống xử lý nước thải nhà máy TDS Việt Nam   Hệ thống xử lý nước thải nhà máy TDS Việt Nam

Hình 1. Hệ thống xử lý nước thải nhà máy TDS


Hệ thống xử lý nước thải nhà máy TDS Việt Nam   Hệ thống xử lý nước thải nhà máy TDS Việt Nam


Hình 2. Bể thu gom nước thải trước khi đưa vào hệ thống xử lý 


Hệ thống xử lý nước thải nhà máy TDS Việt Nam

Hình 3. Nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải


Trạm xử lý nước thải nhà máy TDS

Hình 4. Bể vi sinh hiếu khí MBBR