HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY DAISY PHILIP

 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DAISY PHILIP
CÔNG SUẤT 50M3/ NGÀY ĐÊM


Chủ đầu tư : Công ty TNHH Daisy Philip.
Địa điểm: 
Cụm Công Nghiệp Bình Lục, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục,Hà Nam.
Gói hợp đồng: Thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ.
Loại hình nước thải: Nước thải dệt nhuộm + Nước thải sinh hoạt.
Thời gian thực hiện:     Tháng 12/2013
Thời gian hoàn thành:  Tháng 2/2014

Chất lượng nước đầu ra:  QCVN - 14/2008 cột B
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR (Có sử dụng hóa lý) theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.

 

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Daisy Philip
 

Hình 1: Nhà máy Daisy Philip


                Hình ảnh trạm xử lý nước thải
 

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Daisy Philip

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Daisy Philip

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Daisy Philip


Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Daisy Philip

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Daisy Philip