HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT XÍ NGHIỆP THAN TÂN LẬP QUẢNG NINH

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT XÍ NGHIỆP THAN TÂN LẬP CÔNG SUẤT 40M3/ NGÀY ĐÊM

 

Chủ đầu tư : Xí nghiệp than Tân Lập thuộc Công ty TNHH MTV than Hạ Long-Vinacomin.
Địa điểm: Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Gói hợp đồng: Thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ.
Thời gian thực hiện:     Tháng 10/2013
Thời gian hoàn thành:  Tháng 1/2014
Chất lượng nước đầu ra:  QCVN - 14/2008 cột B.
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso SBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.

Hình ảnh trạm xử lý nước thải.


Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt xí nghiệp than Tân Lập

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt xí nghiệp than Tân Lập


Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt xí nghiệp than Tân Lập

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt xí nghiệp than Tân Lập

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt xí nghiệp than Tân Lập