HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY SUZUKAKU

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY SUZUKAKU CÔNG SUẤT 13M3. NGÀY ĐÊM
 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Suzukaku Việt Nam.
Địa chỉ: KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Gói hợp đồng: Thiết kế, thi công xây dựng và lắp đặt.
Thời gian thực hiện: Tháng 7/2014
Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2014

Chất lượng nước đầu ra:  QCVN - 14/2008 cột B.
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.
 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Suzukaku

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Suzukaku   Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Suzukaku

Hình 1. Nhà máy Suzukaku


Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Suzukaku   Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Suzukaku

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Suzukaku   Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Suzukaku

Hình 2. Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Suzukaku

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Suzukaku

Hình 3. Máy thổi khí và giàn phân phối khí trung tâm

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Suzukaku

Hình 4. Mẫu nước sau xử lý