HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU HÀ NỘI

 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY TOYOTA BOSHOKU HÀ NỘI, CÔNG SUẤT 100M3. NGÀY ĐÊM


Chủ đầu tư: Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội
Địa chỉ: Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Gói hợp đồng: Thiết kế, thi công xây dựng và lắp đặt.
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2017
Thời gian hoàn thành dự án: Cuối tháng 4/2017

Chất lượng nước đầu ra:  QCVN - 14/2008 cột A.
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật BảnHệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Toyota Boshoku Hà Nội   Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Toyota Boshoku Hà Nội


Hình 1: Nhà máy Toyota Boshoku Hà Nội.

 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Toyota Boshoku Hà Nội

Hình 2: Thi công đế móng bồn composite


Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Toyota Boshoku Hà Nội   Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Toyota Boshoku Hà Nội

Hình 3: Hạ bồn vào vị trí lắp đặt, neo cáp và bơm nước cố định bồn.


Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Toyota Boshoku Hà Nội

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Toyota Boshoku Hà Nội

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Toyota Boshoku Hà Nội

Hình 4: Công trình đã hoàn thiện và đi vào vận hành.


Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Toyota Boshoku Hà Nội

Hình 5: Lấy mẫu nước sau khi xử lý.